ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mashroom Maejo University : SM
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาข้อมูลเห็ด
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเห็ด
» อบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/สัมมนา/งานวิจัย
» การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
» ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด
» เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
» งานวิจัยเห็ด
» เว็บไซต์ข้อมูลเห็ดที่เกี่ยวข้อง
» vdo ข้อมูลเห็ด
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

ค้นหาข้อมูลเห็ด


คลิ๊กที่ชื่อเห็ด เพื่อดูรายละเอียด  
123
ชื่อเห็ดชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อท้องถิ่นชื่อสกุลชื่อพ้องประเภทของเห็ดฤดูกาลที่ออกดอกรูปของเห็ด
Volvariella volvacea.
จีน-CHO KU (เชาคู) ญี่ปุ่น-FUKUROTAKE (ฟูกูโรตาเกะ) ฟิลิปปินส์-KABUTI (คาบูติ) เห็ดบัว
Pluteaceae
Straw Mushroom
กลุ่มที่รับประทานได้ (edible mushromm)
ควรทำการเก็บในตอนเช้ามืด
Lentinus edodes (Berk.) Sing.
ญี่ปุ่น-ไชอิตาเกะ เกาหลี-โบโกะ จีน-เฮียโกะ ภูฏาน-ชิชิ-ชามุ อังกฤษ-Black mushroom หรือ เห็ดดำ
Lentinula
Shiitake mushroom
กลุ่มที่รับประทานได้ (edible mushromm)
ตลอดปีแต่จะให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว
Pleurotus abalonus (P.cystidiosus).
หอยโข่งทะเล
Abalone mushroom
กลุ่มที่รับประทานได้ (edible mushromm)
พบมากในช่วงฤดูฝน
Agaricus bisporus(langes) Sing.
เห็ดกระดุม เห็ดฝรั่ง เห็ดขาว
Agaricaceae
Champigon Mushroom
กลุ่มที่รับประทานได้ (edible mushromm)
ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ด คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธุ์ เพราะอุณหภูมิในช่วงนี้ลดเหลือ 16-18 องศาเซลเซียส เหมาะต่อการพัฒนาการของดอกเห็ดมาก
Lentinus squarrosulus Mont.
เห็ดขอนขาว, เห็ดมันมะม่วง, เห็ดมัน
Polyporaceae
Log White Fungi
กลุ่มที่รับประทานได้ (edible mushromm)
ออกดอกให้เห็นในช่วงระหว่างหน้าร้อนต่อหน้าฝน หรือช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
        
123
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670